Ventilatsioonisüsteemid

Isolatsioonitööd

Isolatsioonitööd

O KAKS SERVICE

O Kaks Service OÜ on loodud eesmärgiga, pakkuda oma klientidele professionaalset ja sõbralikku teenindust

Meie ettevõttel on pikaajaline kogemus isolatsioonitööde valdkonnas, kus töötavad oma ala asjatundjad. Oleme teostanud palju erinevaid objekte ning suudame pakkuda kvaliteeti, mis rahuldab ka nõudlikumad tellijad.

Tehniliselt korrektselt paigaldatud isolatsioon tagab süsteemide eesmärgipärase funktsioneerimise. Aitame parima tehnilise isolatsiooni lahenduse leidmisel.

Spetsialiseerume soojusisolatsiooni ja külmaisolatsiooni tööde teostamisele.

Hoonesiseste tehnosüsteemide isolatsioonitööd

 • Ventilatsioonikanalite soojus-, niiskus- ning tuletõkkeisolatsioon
 • Vee-, kütte-, kanalisatsiooni- ja sajuveetorustike isolatsioon
 • Jahutussüsteemide isolatsioon
 • Hoonesiseste süsteemide isoleerimine ja kattematerjaliga katmine (pvc- kile, plekk)
 • Kortermajade torude soojustamine

Tööstusisolatsioonitööd

 • Tehnoloogilised torustikud ja trassid
 • Mahutid, tsisternid, kääritid
 • Korstnad, väljalasketorud, suitsulõõrid
 • Paagid, katlad, lõõrid, tööstuslikud seadmed
 • Katlamajad, pumbajaamad, soojasõlmed
 • Küttetrasside isoleerimine ja katmine plekiga
 • Mahutite ja torustike värvimine

Hooldus ja remonttööd erinevatele rajatistele.

Isolatsiooni materjali katmine erinevate kattematerjalidega.

Vana isolatsiooni demontaažitööd ja utiliseerimine.

Objekti ettevalmistus ja komplekteerimine vajalike materjalidega.

Konsulteerime klienti õige isolatsiooni lahenduse leidmisel ja materjali valikul.

Tutvu meie portfoolioga
Vaata meie tehtud töid